Αρχική σελίδα
   
English

   

Προσωπικό Τομέα

 

    Επιστημονικοί Συνεργάτες

    Ε.ΔΙ.Π.

    Ε.Τ.E.Π.

    Αρμοδιότητες Προσωπικού

 

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Παπανδρέου Γεώργιος

Διπλ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

(+30) 210-772-1002

 

 

 

 

 

 

 

Ε.ΔΙ.Π.

Γιακόπουλος Χρήστος

(+30) 210-772-2332

 

 

 

 

 

 

 

Δροσάκης Μιχάλης

(+30) 210-772-1381

 

 

 

Καϊσαρλής Γεώργιος

(+30) 210-772-3682

 

 

 

 

 

 

 

Κοτσιρέα Αναστασία

(+30) 210-772-2018

 

 

 

Νταβλιάκος Ιωάννης

(+30) 210-772-2348

 

 

 

 

 

 

 

Πολύδωρας Σταμάτιος

(+30) 210-772-3633 & 3631

 

 

 

 

 

 

 

Τριάντης Αθανάσιος

(+30) 210-772-1469

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε.Τ.E.Π.

Άννη Αδαμαντία

(+30) 210-772-1538

 

 

 

 

 

 

 

Ασβεστάς Διονύσιος

(+30) 210-772-2387

 

 

 

 

 

 

 

Τομαρά Σοφία

(+30) 210-772-3618

 

 

 

 

 

 

 

Φούσκας Κωνσταντίνος

(+30) 210-772-2338

 

 

 

 

 

 

 Αρμοδιότητες Προσωπικού

 

Kαθήκοντα Προσωπικού Τομέα ΜΚ&ΑΕ 2008-2009 [pdf 95Kb]

 

Εργασία

Υπεύθυνος Τομέα

ΕΑΕ

ΕΔΚ

ΕΟ

ΕΣΜ

ΕΤΚΠΕ

Κτίριο Μ

Γραμματεία Τομέα

 

 

 

 

 

Γραμματεία ΔΠΜΣ

 

 

 

 

Web

Καταστροφές/ Απόσυρση

Καθαριότητα Κτιρίου Μ

Ηλίας   

Οικονομικά Δ, Ε, ΣΤ

Οικονομικά ΕΛΕ

Μειοδοτικοί Αναλωσίμων

Μειοδοτικοί Η/Υ κλπ.

Αγορές Εξωτερικού

Διαχείριση Εξετάσεων

   

 

 

 

 

 

Παρακολούθηση Εξοπλισμού

Διαχείριση Διπλωματικών & Διδακτορικών

Άννη   

Διαχείριση αλληλογραφίας

Πόρτα & κάρτες Κτιρίου Μ

Κοτσιρέα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΑΕ..... ....Εργ. Αυτομάτου Ελέγχου & Ρυθμίσεως Μηχανών και Εγκαταστάσεων
ΕΟ....... ....Εργ. Οχημάτων
ΕΔΚ..... ....Εργ. Δυναμικής και Κατασκευών
ΕΣΜ..... ....Εργ. Στοιχείων Μηχανών
ΕΤΚΠΕ..... Εργ. Ταχείας Κατασκευής Πρωτοτύπων & Εργαλείων

 

 
Διαχειριστής