Αρχική σελίδα
   
English

   

Πρόγραμμα Αίθουσας Τομέα


Σκοπός:

(α) Ενημέρωση των Μελών ΔΕΠ, του Προσωπικού και των Σπουδαστών σχετικά με τη διαθεσιμότητα της αίθουσας

του Τομέα ΜΚ&ΑΕ.

(β) Κράτηση της αίθουσας του Τομέα ΜΚ&ΑΕ για συναντήσεις, παρουσιάσεις εργασιών και εκδηλώσεις του Τομέα.

 

Kρατήσεις αίθουσας: Oι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν το έντυπο κράτησης της αίθουσας και το αποστέλλουν

ηλεκτρονικά στον Διευθυντή του Τομέα καθώς και στον κ. Ιωάννη Νταβλιάκο (εσωτ. τηλ. 2348) για την ενημέρωση

της σελίδας (στο έντυπο αναφέρονται η ημερομηνία, η ώρα και το θέμα της συνάντησης).

 

Κλειδί: Το κλειδί της αίθουσας του Τομέα θα παραδίδεται από την κ. Αναστασία Κοτσιρέα (εσωτ. τηλ. 2018).

 

Σημείωση: Για τις κρατήσεις, θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε και συμπληρώσετε το έντυπο κρατήσεων της αίθουσας Τομέα.

 

 

Διαχειριστής