Αρχική σελίδα
   
English

   

Διδακτορικές ΔιατριβέςΣτη Σχολή υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με το Ν.2083/92, άρθρο 13.

Oι Διδακτορικές Διατριβές μπορούν και πρέπει να εκπονούνται από τα κύτταρα της έρευνας και τους φυσικούς φορείς της, τις Σχολές και τους Τομείς των Σχολών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται σε όλα τα νομοθετήματα περί δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ μετά το 1981. Oι Διδακτορικές Διατριβές εξειδικεύονται σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του EMΠ.

Η συνολική διάρκεια της φοίτησης μιας Διδακτορικής Διατριβής μέχρι και την απονομή του τίτλου του Διδάκτορα EMΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2083/92, άρθρο 13, είναι τρία (3) χρόνια κατ' ελάχιστο και έξι (6) χρόνια κατά μέγιστο, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου των μεταπτυχιακών μαθημάτων, μέχρι την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Oι θέσεις των Υποψήφιων Διδακτόρων και οι γνωστικές περιοχές, στις οποίες μπορούν να εκπονηθούν οι Διδακτορικές Διατριβές προκηρύσσονται από τη Σχολή. Oι ενδιαφερόμενοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές μπορούν να συζητήσουν τα υποψήφια προς Διδακτορική Διατριβή θέματα με το μέλος ΔΕΠ, η θέση του οποίου εμπίπτει στο ανάλογο γνωστικό πεδίο.


Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή σε θέμα της περιοχής έρευνας του Τομέα μπορούν να έρθουν σε επαφή καταρχήν με κάποιο από τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα.

 
Διαχειριστής