Αρχική σελίδα
   
English

   

Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι ένας σχετικά νέος θεσμός στο Ίδρυμα. Πρόκειται για Διατμηματικά ή Διαπανεπιστημιακά προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση ενός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Ο τίτλος ΜΔΕ αποκτάται μετά την επιτυχή παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων που προσφέρονται από διάφορες Σχολές του ΕΜΠ, ή/ και άλλων ΑΕΙ, τα οποία χωρίζονται σε εξάμηνα. Η συνολική διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο εξάμηνα και μεγαλύτερη από έξι.

Ο απόφοιτος ενός ΜΔΕ μπορεί να εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή σε ένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα του ΠΜΣ, μετά από επιλογή. Βασικό κριτήριο για την επιλογή του Υποψήφιου Διδάκτορα είναι η προηγούμενη επίδοσή του κατά την απόκτηση του ΜΔΕ.

Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ συμμετέχει σε δεκατρία Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε κάποιο από αυτά μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα:
http://www.mech.ntua.gr/gr/studies/postgrads/dpms

 

 
Διαχειριστής