Αρχική σελίδα
   
English

   

Μέλη ΔΕΠ Τομέα

 

Καθηγητές

Ι. Αντωνιάδης, Δρ. ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.

 

Κ. Κυριακόπουλος, Ph.D. και M.Sc., Rensselaer Polytechnic Institute, USA, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.

 

Ε. Παπαδόπουλος, Ph.D και M.Sc., Massachusetts Institute of Technology, USA, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.

 

Χ. Προβατίδης, Δρ. ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.

 

 

Επίκουροι Καθηγητές

Λ. Αλεξόπουλος, Ph.D. Duke University, USA, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ.

 

Δ. Κουλοχέρης, Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.

B. Σπιτάς, Δρ. Μηχανικός.

 

 

Λέκτορες

Ι. Πουλακάκης, PhD, University of Michigan, USA, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.

 
 
Διαχειριστής