Αρχική σελίδα
   
English

   

Διδασκόμενα Μαθήματα ΤομέαΤα Μαθήματα που προσφέρονται από τον Τομέα Μηχανολογικών Κατασκευών & Αυτομάτου Ελέγχου είναι τα εξής (κωδικός μαθήματος - διδασκόμενο μάθημα- εξάμηνο):

- (2.3.01.1, 2.3.01.2) Μηχανολογικό Σχέδιο Ι [1o (Υ)] και ΙΙ [2o (Υ)]

- (2.3.02.1) Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές [1ο (Υ)]

- (2.3.03.4) Μηχανισμοί και Εισαγωγή στο Σχεδιασμό Μηχανών [4o (Υ)]

- (2.3.04.3) Στοιχεία Μηχανών Ι [3o (Υ)]

- (2.3.05.4) Στοιχεία Μηχανών ΙΙ [4o (Υ)]

- (2.3.06.5) Δυναμική Μηχανών Ι [5o (Υ)]

- (2.3.07.7) Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα [7o ΚΜΜ (Υ), ΜΜΠ, ΜΜΜΜ]

- (2.3.08.6) Εισαγωγή στη Θεωρία και Τεχνολογία Αυτομάτου Ελέγχου [6o (Y)]

- (2.3.09.6) Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών Ι [6o (Y)]

- (2.3.12.8) Σχεδιασμός Μηχανολογικών Κατασκευών Ι [8o ΚΜΜ (Υ), 8ο ΜΜΠ]

- (2.3.14.7) Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου και Ρυθμίσεως Μηχανών [7o ΚΜΜ (Υ), ΜΜΠ, ΜΜΜΜ (Υ)]

- (2.3.16.8) Ελαφρές Κατασκευές [8o ΜΜΜΜ (Υ)]

- (2.3.17.7) Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών ΙΙ [7o ΚΜΜ (Υ), ΜΜΜΜ (Υ)]

- (2.3.19.4) Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά [4ο (Υ)]

- (2.3.20.8) Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές [8ο ΚΜΜ (Υ), 8ο ΜΜΠ (Υ)]

- (2.3.22.9) Δυναμική Πτήσης [9o ΜΜΜΜ (Υ)]

- (2.3.24.9) Σχεδιασμός Μηχανολογικών Κατασκευών ΙΙ [9o ΚΜΜ]

- (2.3.27.2) Ηλεκτρικά Κυκλώματα & Συστήματα [2ο (Υ)]

- (2.3.28.3) Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας [3ο (Υ)]

- (2.3.29.8) Κατασκευή Οχημάτων ΙΙ [8ο ΚΜΜ, ΜΜΜΜ]

- (2.3.30.7) Κατασκευή Οχημάτων Ι [7ο ΚΜΜ, ΜΜΜΜ (Υ)]

- (2.3.32.7) Δυναμική Μηχανών ΙΙ [7ο ΚΜΜ (Υ)]

- (2.3.33.7) Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ι [7ο ΚΜΜ]

- (2.3.35.8) Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις ΙΙ [8o ΚΜΜ, ΜΜΠ]

- (2.3.36.8) Έλεγχος με Μικροϋπολογιστές [8ο ΚΜΜ, ΜΜΠ]

- (2.3.37.8) Ηλεκτροκίνητα Οχήματα [9ο ΜΜΜΜ]

- (2.3.38.8) Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές [8o KMM]

- (2.3.39.9) Συντήρηση Μηχανών [9ο ΚΜΜ (Υ), ΜΜΠ]

- (2.3.41.9) Συστήματα Ευφυούς Ελέγχου & Ρομποτική [9o ΚΜΜ (Υ), ΜΜΠ]

- (2.3.42.9) Εμβιομηχανική και Βιοϊατρική Τεχνολογία [9ο ΚΜΜ]

Η περιγραφή όλων των διδασκόμενων μαθημάτων του Τομέα ΜΚ&ΑΕ είναι διαθέσιμη σε μορφή Acrobat Reader (pdf). Το μέγεθός του στη μορφή .pdf είναι 222 ΚΒ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περιγραφή των διδασκόμενων μαθημάτων του Τομέα ΜΚ&ΑΕ σε μορφή Acrobat.

 

 
Διαχειριστής