Αρχική σελίδα
   
English

   

Θέματα Προσωπικού

 

Επιστροφή στο αρχικό μενού των Ανακοινώσεων

 

 

Θερινές Διακοπές 2018

Ημερομηνία: 17/07/2018

 

Κοινοποιήσεις Εγγράφων Προσωπικού ΕΜΠ

Ημερομηνία: 06/06/2018

 

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Προγράμματα

Ημερομηνία: 24/05/2018

 

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων σε Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST)

Ημερομηνία: 15/05/2018

 

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EESC)

Ημερομηνία: 25/04/2018

 

Πρόσκληση πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ημερομηνία: 20/04/2018

 

Πρόσκληση εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ακαδ. έτους 2018-2019

Ημερομηνία: 20/04/2018

 

Διακοπή άδειας ανατροφής τέκνου στην περίπτωση μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας ή επαπειλούμενης κύησης

Ημερομηνία: 10/11/2017

 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων επιμόρφωσης

Ημερομηνία: 08/11/2017

 

Άδειες θερινών διακοπών 2015-2016

Ημερομηνία: 07/07/2016

 

Μεταφορά υπολοίπου άδειας 2015

Ημερομηνία: 07/07/2016

 

Θερινές Διακοπές 2013

Ημερομηνία: 17/07/2013

 

Κοινοποίηση εγγράφων

Ημερομηνία: 08/03/2013

 

Κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού (Μονίμων και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ) στη Σύγκλητο του ΕΜΠ

Ημερομηνία: 27/02/2013

 

Επικαιροποίηση προσωπικών μητρώων υπαλλήλων

Ημερομηνία: 25/02/2013

 

Προκήρυξη διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού στη Σύγκλητο του ΕΜΠ

Ημερομηνία: 25/02/2013

 

Ενημέρωση για τη σωστή υποβολή των τιμολογίων

Ημερομηνία: 08/11/2010

 

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων Διοικητικού Προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού ΕΜΠ

Ημερομηνία: 27/09/2010

 

Κοινοποίηση εγγράφου

Ημερομηνία: 14/09/2010

 

Γνωστοποίηση στοιχείων κατά την κατάθεση δικαιολογητικών (διαδικασία καταβολής αποζημίωσης για μετακινήσεις εκτός έδρας)

Ημερομηνία: 23/07/2010

 

Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης: Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Δ.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

Ημερομηνία: 15/07/2010

 

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων Διοικητικού Προσωπικού

Ημερομηνία: 14/07/2010

 

Θερινές διακοπές 2010

Ημερομηνία: 01/06/2010

 

Διεξαγωγή Επιμορφωτικού Προγράμματος

Ημερομηνία: 09/11/2009

 

Διεξαγωγή Επιμορφωτικών Προγραμμάτων

Ημερομηνία: 03/09/2009

 

Κοινοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών

Ημερομηνία: 03/07/2009

 

Κοινοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών

Ημερομηνία: 03/07/2009

 

Θερινές Διακοπές Προσωπικού

Ημερομηνία: 17/06/2009

 

Λειτουργία του δικτυακού τόπου e-themis-gov.gr

Ημερομηνία: 01/06/2009

 

Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π.

Ημερομηνία: 01/06/2009

 

Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης

Ημερομηνία: 01/06/2009

 

Διεξαγωγή Επιμορφωτικών Προγραμμάτων

Ημερομηνία: 01/06/2009

 

Κοινοποίηση Εγγράφου

Ημερομηνία: 26/03/2009

 

Προκηρύξεις για την πλήρωση 41 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Ε.Ε.

Ημερομηνία: 26/03/2009

 

Διεξαγωγή Επιμορφωτικού Προγράμματος

Ημερομηνία: 17/03/2009

 

Διαβίβαση υποδειγμάτων εντύπων αιτήσεων για χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών απουσίας

     Κανονική Άδεια

     Υπόλοιπο Κανονικής

     Άδεια Η/Υ

     Δήλωση Ασθενείας

     Αναρρωτική Άδεια

     Άδεια Αιμοδοσίας

     Γονική Άδεια

     Φοιτητική Άδεια

     Άδεια Γάμου

     Άδεια Κυοφορίας

     Άδεια Λοχείας

     Άδεια Ανατροφής

     Άδεια Ανατροφής στον Πατέρα με Σύζυγο στον Δ.Τ.

     Άδεια Ανατροφής στον Πατέρα με Σύζυγο στον Ι.Τ.

     Άδεια Άνευ Αποδοχών

     Άδεια Άνευ Αποδοχών για Ανατροφή Παιδιού

     Επιμορφωτική Άδεια

     Εκπαιδευτική Άδεια

     Άδεια Δικαστηρίου

     Άδεια Εκλογών

     Άδεια Πένθους

     Συνδικαλιστική Άδεια

     Άδεια Κίνησης Εκτός Έδρας

Ημερομηνία: 24/02/2009

 

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων

Ημερομηνία: 24/02/2009

 

Διεξαγωγή Επιμορφωτικών Προγραμμάτων

Ημερομηνία: 24/02/2009

 

Μεταφορά υπολοίπου της κανονικής άδειας έτους 2008

Ημερομηνία: 24/02/2009

 

Κοινοποίηση προκήρυξης-πρόσκλησης για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας

Ημερομηνία: 13/02/2009

 

Προσκλήσεις υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των Διμερών-Διακρατικών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών έτους 2009

Ημερομηνία: 13/02/2009

 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (EACEA/33/2008) - Πρόγραμμα Transatlantic Exchange Partnerships (TEP) - Εταιρικές σχέσεις υπερατλαντικών ανταλλαγών

Ημερομηνία: 11/02/2009

 

Κλήσεις χωρίς χρέωση σε άλλα Ιδρύματα της Χώρας

Ημερομηνία: 11/02/2009

 

Διεξαγωγή Επιμορφωτικών Προγραμμάτων (1)

Ημερομηνία: 11/02/2009

 

Διεξαγωγή Επιμορφωτικών Προγραμμάτων (2)

Ημερομηνία: 10/02/2009

 

Διεξαγωγή Επιμορφωτικών Προγραμμάτων (3)

Ημερομηνία: 10/02/2009

 

Αποστολή Προκήρυξης - Πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή Προϊσταμένων πέντε (5) Γενικών Δ/νσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) του ΥΠΕΠΘ

Ημερομηνία: 10/02/2009

 

Έλεγχος υπευθύνων δηλώσεων Ν.1256/1982 και πολυαπασχόλησης

Ημερομηνία: 30/01/2009

 

Προκηρύξεις Θέσεων

Ημερομηνία: 13/01/2009

 

Συμμετοχή υπαλλήλων στα Προγράμματα Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Ημερομηνία: 13/01/2009

 

Διεξαγωγή Επιμορφωτικού Προγράμματος μέσω τηλεδιάσκεψης

Ημερομηνία: 13/01/2009

 

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων

Ημερομηνία: 13/01/2009

 

Ίδρυση Οργανικών Θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. (Κλάδου Ι και Κλάδου Ν)

Ημερομηνία: 13/01/2009

 

Προκήρυξη θέσεως Διευθυντού στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) στη Βουδαπέστη

Ημερομηνία: 13/01/2009

 

Προκήρυξη Θέσεως Εθνικού Εμπειρογνώμονα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) με Έδρα τη Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία: 13/01/2009

 

Διεξαγωγή Επιμορφωτικών Προγραμμάτων

Ημερομηνία: 13/01/2009

 

Επιστροφή στο αρχικό μενού των Ανακοινώσεων

 

 
Διαχειριστής