Αρχική σελίδα
   
English

   

Πάγια Έγγραφα - Κανονισμοί Ιδρύματος

 

Επιστροφή στο αρχικό μενού των Ανακοινώσεων

 

 

Απαγόρευση καπνίσματος - Εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας

Ημερομηνία: 26/02/2018

 

Διαδικασίες για αγορές εξοπλισμού από Τακτικό Προϋπολογισμό, κονδύλι 4121 ε (ή 412105) που πραγματοποιούνται από τους υπεύθυνους οικονομικών των Τομέων (έτους 2011)

Ημερομηνία: 18/05/2011

 

Διαδικασίες για αγορές εξοπλισμού από Τακτικό Προϋπολογισμό, κονδύλι 4121 ε (ή 412105) που πραγματοποιούνται από τους υπεύθυνους οικονομικών των Τομέων (έτους 2009)

Ημερομηνία: 20/04/2010

 

Δικαιολογητικά για τη διενέργεια των Εκπαιδευτικών Εκδρομών

Ημερομηνία: 02/07/2009

 

Προμήθεια Διδακτικών Συγγραμμάτων

Ημερομηνία: 01/06/2009

 

Διάθεση Διδακτικών Συγγραμμάτων

Ημερομηνία: 01/06/2009

 

Νέος Κανονισμός Υποτροφιών ΕΛΚΕ (Νοέμβριος 2008)

Ημερομηνία: 24/02/2009

 

Εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή της αριθμ.Φ.12.1/137002/Β3/23-10-2008 Υ.Α.: "Ρύθμιση θεμάτων διάθεσης, διακίνησης, κοστολόγησης και πληρωμής διδακτικών συγγραμμάτων"

Ημερομηνία: 28/01/2009

 

Τήρηση διαδικασιών Οικονομικών θεμάτων

Ημερομηνία: 19/01/2009

 

Διαγραφές - Καταστροφές Οργάνων

Ημερομηνία: 15/01/2009

 

Σχετικά με τις μεταφορές αντικειμένων στο Ίδρυμα

Ημερομηνία: 15/01/2009

 

Επιστροφή στο αρχικό μενού των Ανακοινώσεων

 
Διαχειριστής